Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Użytki ekologiczne

W zasięgu Nadleśnictwa Susz istnieją 3 użytki ekologiczne. Są to: „Jezioro Czarne”, „Plajtek Duży” oraz „Plajtek Mały”.