Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.


Właśnie unikatowe walory przyrodnicze, naukowe, turystyczne i krajobrazowe sprawiły, że przeważająca część lasów nadleśnictwa weszła w skład Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, który utworzono w 1993 roku. Unikatowe walory przyrodnicze, naukowe, turystyczne i krajobrazowe sprawiły, że przeważająca część lasów nadleśnictwa weszła w skład Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Park powstał w celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych, rekreacyjnych i zdrowotnych terenu Pojezierza Iławskiego.


Park na terenie Nadleśnictwa Susz zajmuje powierzchnię 13 171,00 ha i położony jest na terenie gmin: Stary Dzierzgoń, Susz, Iława, Miasta i Gminy Zalewo oraz Miasta Iława, a w jego granicach znajdują się lasy obrębu Jeziorno oraz lasy obrębu Stary Dzierzgoń (większa część parku pokryta jest lasami – 15 tys. ha, lesistość 62%). Na terenie Parku i jego otuliny znajdują się 43 zbiorniki jeziorne o łącznej powierzchni 6 tys. ha.

 

Przeczytaj więcej o parku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Pojezierza Iławskiego