Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

W zasięgu Nadleśnictwa Susz istnieją 3 użytki ekologiczne. Są to: „Jezioro Czarne”, „Plajtek Duży” oraz „Plajtek Mały”.

 

 „Jezioro Czarne"

Użytek ten został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 33 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Czarne".

Użytek obejmuje obszar śródleśnego Jeziora Czarne o powierzchni 1,12 ha i położony jest na terenie gminy Iława.

 Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego jest zachowanie ostoi wielu rzadkich gatunków roślin wodnych, bagiennych i torfowiskowych oraz ptaków wodno-błotnych.

 

„Plajtek Duży"

Użytek ten został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 64 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r., zmienionego Rozporządzeniem Nr 63 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Plajtek Duży".

Użytek obejmuje obszar śródleśnego Plajtek Duży o powierzchni 9,45 ha i położony jest na terenie gminy Iława.

 Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego jest zachowanie ostoi wielu rzadkich gatunków roślin wodnych, bagiennych i torfowiskowych oraz ptaków wodno-błotnych.

 

„Plajtek Mały"

Użytek ten został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 65 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r., zmienionego Rozporządzeniem Nr 64 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Plajtek Mały".

Użytek obejmuje obszar śródleśnego Plajtek Mały o powierzchni 4,02 ha i położony jest na terenie gminy Iława.

 Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego jest zachowanie ostoi wielu rzadkich gatunków roślin wodnych, bagiennych i torfowiskowych oraz ptaków wodno-błotnych.