Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne


Dominującym typem siedliskowym w Nadleśnictwie jest Lśw oraz LMśw z sosną jako  gatunkiem przeważającym w składzie (występuje ona na 61,2% powierzchni leśnej zalesionej). Na przestrzeni ostatniego półwiecza przeciętna zasobność na 1 ha wzrosła z 206 m3 do 313 m3, przeciętny przyrost drzewostanów na 1 ha zwiększył się z 3,55 m3 do 4,74 m3,  średni wiek lasu wzrósł z 58 do 66 lat, a zapas m3 brutto na powierzchni leśnej wzrósł z 4 009 103 m3 do 6 592 470 m3, odkładając „na pniu" ponad 2,5 miliona m3.
   
Udział siedlisk leśnych

 • 16,4 proc. – siedliska borowe (Bśw – 0,1, BMśw – 14,3, BMw – 0,2, BMb – 1,8)
 • 74,9 proc. – siedliska lasowe (LMśw – 40,6, LMw – 0,4, LMb – 1,8, Lśw – 30,8, Lw – 1,3)
 • 8,7 proc. – olsy (Ol – 8,1, OlJ – 0,5, LŁ – 0,1)


Udział gatunków lasotwórczych

 • 56 proc. – sosna, modrzew
 • 17 proc. –  buk
 • 9 proc. – olsza
 • 9 proc. - dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 6 proc. – brzoza
 • 2 proc. – świerk
 • 1 proc. – pozostałe


Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 7 proc. – I klasa
 • 15 proc. – II klasa
 • 24 proc. – III klasa
 • 15 proc. – IV klasa
 • 16 proc. – V klasa
 • 22 proc. – VI klasa i starsze


Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 345 m sześc./ha
 • Dąb - 307 m sześc./ha
 • Buk - 284 m sześc./ha
 • Olsza - 277 m sześc./ha
 • Brzoza - 254 m sześc./ha

 

***

Nadleśnictwo Susz położone jest w 10 regionie pochodzenia leśnego materiału sadzeniowego, za wyjątkiem gm. Zalewo - 12 region pochodzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2015 r.).

Bazę nasienną Nadleśnictwa Susz stanowią następujące obiekty:

•    wyłączony drzewostan nasienny
•    gospodarcze drzewostany nasienne
•    bloki upraw pochodnych
•    plantacje nasienne

Na terenie Nadleśnictwa zarejestrowano 6 szt. drzew doborowych sosny proweniencji taborskiej oraz 8 źródeł nasion.

Bazę materiału sadzeniowego stanowi szkółka leśna o powierzchni 8,52 ha. Na szkółce produkuje się około 2 mln sadzonek rocznie, z czego większość wykorzystywana jest do corocznych wiosennych prac odnowieniowych prowadzonych w nadleśnictwie. Część sadzonek jest sprzedawana prywatnym nabywcom i używana do zalesiania gruntów prywatnych.