Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych.


Nasi leśnicy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie także w szkołach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.


Dla wygody stworzyliśmy formularz zgłoszenia do zajęć, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujemy spotkanie. Wypełniony formularz można wysłać do biura nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście przynajmniej 7 dni przed planowaną datą zajęć. Można również umówić się na spotkanie z leśnikiem telefonicznie:

Kamila Makowska tel. kom. 666 843 285.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I TURYSTYCZNO - WYPOCZYNKOWEJ

Nadleśnictwo Susz informuje, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń edukacyjnych i turystyczno- wypoczynkowych zlokalizowanych na naszym terenie ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów. Istnieje możliwość powstawania w lesie przeszkód w sposób naturalny, np. wywroty, złomy, złamane konary. O tym fakcie należy poinformować lokalne leśnictwo.