Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

RDLP w Olsztynie, a tym samym i Nadleśnictwo Susz posiada jeden z najważniejszych certyfikatów przyznawanych gospodarce leśnej: PEFC.

 

PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie ponownie otrzymała certyfikat PEFC o numerze PL20/1447, wystawiony przez SGS Polska Sp. z o.o. na okres od 11.08.2023 r. - 10.08.2026. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.


PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

 

 

 

Resources to get