Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu


Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.


Na mocy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku, w celu zachowania wartości ekologicznych, estetycznych i kulturowych województwa wyznaczone zostały obszary chronionego krajobrazu, wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo i o różnych typach ekosystemów.
    
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego, który na gruntach Nadleśnictwa Susz obejmuje obszar 1140,59 ha. Jest położony na terenie powiatu iławskiego, w gminach: Zalewo, Jerzwałd, Susz, Siemiany i Iława.

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy o powierzchni 1523,97 ha (w granicach nadleśnictwa), położony na terenie powiatu iławskiego w gminie Susz.

Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Goryńskiego, znajdujący się na terenie powiatu iławskiego w gminie Kisielice. Powierzchnia w administracji nadleśnictwa to 100,72 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń, położony na terenie powiatu sztumskiego, zajmujący powierzchnię 554,56 ha. Obszar został utworzony uchwałą nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dn. 26 kwietnia 1985 r.