Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

Ścieżka edukacyjna "Jasne" w Leśnictwie Jeziorno
Od roku 1997 w Nadleśnictwie Susz funkcjonuje leśna ścieżka dydaktyczna, przebiegająca po wyjątkowo malowniczych i bogatych w ciekawostki przyrodnicze terenach leśnych. Ścieżka jest tak zaprojektowana, by spełniać wymagania turystów o różnych możliwościach.
 
Dla najmłodszych i początkujących jest szlak żółty o długości około 3 km, dla bardziej zaawansowanych szlak czerwony (4,5 km cała trasa), z dodatkową trasą wokół jeziora Jasne, dla wytrawnych piechurów polecane jest połączenie zwiedzania ścieżki przyrodniczo-leśnej z odwiedzeniem rezerwatu kormoranów nad jeziorem Czerwica (cała trasa 11 km). Na ścieżce ustawiono 24 tablice informacyjne, których celem jest przybliżenie zwiedzającym procesów zachodzących w lesie oraz prac wykonywanych przez leśników.
 
Poniżej przebieg ścieżki przyrodniczo - leśnej:

Ścieżka edukacyjna "Jezioro Suskie" w Leśnictwie Susz
Leśna ścieżka dydaktyczna w leśnictwie Susz powstała z inicjatywy Nadleśnictwa Susz w 2012 r. Ma około 1 km długości i pokrywa się z miejską trasą spacerową wokół jeziora Suskie, dzięki czemu na ścieżce znalazła się niezbędna infrastruktura w postaci m. in.  ławek i koszy na śmieci. Planując treść tablic skupiono się na roli lasów w Polsce, zagrożeniach związanych z działalnością człowieka, ochronie przyrody i łowiectwie. Łącznie na ścieżce znalazło się 12 tablic dydaktycznych oraz witacz.


 Wykaz tablic:

 • Lasy w Polsce
 • Gospodarka łowiecka
 • Rogi i poroża
 • Drewno martwe i jego rola
 • Woda i jej rola w lesie
 • Dlaczego las jest taki ważny?
 • Ptaki chronione strefowo
 • Zasady udostępniania lasów
 • Warstwowa budowa lasu
 • Uwarunkowania przyrodnicze Nadleśnictwa Susz
 • Zaśmiecanie lasów
 • Ptasi budzik