Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Susz
Nadleśnictwo Susz
055 24 27 200; tel. kom. 696 075 139

ul. Piastowska 36B

14-240 Susz

nr konta bankowego: 48 1020 1811 0000 0802 0249 0373

NIP: 581-000-65-86

 

W sprawach skarg i wniosków Nadleśniczy przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 7.00 - 9.00 oraz 14.00 - 16.00 lub w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie interesantów odbywa się w pierwszym dniu roboczym w tych samych godzinach.

Nadleśniczy
Bogumił Sobotka
55 24 27 201
Zastępca Nadleśniczego
Wojciech Niemkiewicz
55 24 27 202
Zastępca Nadleśniczego
Przemysław Rojek
55 24 27 205; tel kom. 784 099 346
Główny Księgowy
p.o. Anna Bakirzyńska
55 24 27 213
Inżynier Nadzoru
Mariusz Salmanowicz
55 24 27 203
Inżynier Nadzoru
Marek Purgal
55 24 27 204

Sekretariat

Jolanta Ślusarska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 55 24 27 200

Dział gospodarki leśnej

Anna Bruzda
St. Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 55 24 27 207
Kamila Makowska
St. Specjalista ds. ochrony lasu, ochrony p.poż. i gospodarki łowieckiej, Koordynator ds. edukacji leśnej i promocji
Tel.: 55 24 27 206
Daria Bartoszewicz - Biazik
Referent ds. gospodarki drewnem (marketing, sprzedaż drewna)
Tel.: 55 24 27 215, kom. 882 565 796
Marcin Mierzyński
Specjalista ds. użytkowania lasu i gospodarki drewnem
Tel.: 55 24 27 214, kom. 534 469 903
Aneta Jabłońska
St. Specjalista ds. gospodarki drewnem (gospodarka towarowa, fakturowanie)
Tel.: 55 24 27 216, kom. 881 009 178

Dział Finansowo-Księgowy

Kamila Lewandowska
St. Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 55 24 27 227
Kinga Janta-Lipińska
Referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: 55 24 27 217
Beata Fiedorowicz
St. Specjalista ds. rachunkowości
Tel.: 55 24 27 218

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Latos
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 55 24 27 219
Arkadiusz Sadowski
Strażnik Leśny
Tel.: 55 24 27 220

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Tomasz Hypta
Sekretarz
Tel.: 55 24 27 209
Kacper Sokołowski
Specjalista ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: 55 24 27 211
Kamila Mioskowska
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 55 24 27 212
Justyna Bartnicka
Specjalista ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych
Tel.: 55 24 27 210
Zdzisław Suliński
Specjalista ds. budownictwa i transportu
Tel.: 55 24 27 221
Jolanta Ślusarska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 55 27 27 200
Monika Bochenek
Referent

Stanowisko ds. pracowniczych

Ewa Ziółkowska
St. Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 55 24 27 208

Inspektor Ochrony Danych

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych