Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.


Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.


Przeczytaj więcej o łowiectwie


Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Susz jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie, jelenie, daniele, sarny i dziki. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka i rysia. Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Susz jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie, jelenie, daniele, sarny i dziki.


Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.


Wśród zbiorników wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne. Największe bogactwo gatunków można spotkać w rezerwacie wokół jeziora Gaudy.


Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

***
Nadleśnictwo Susz należy do Rejonu Hodowlanego nr 10 Lasy Taborskie I. Na jego terenie znajduje się 14 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez:

  • Obw. łow. 284 - KŁ „ZIELEŃ" Warszawa
  • Obw. łow. 257 - KŁ „SŁONKA" Morąg
  • Obw. łow. 283 - KŁ „BORY" Warszawa
  • Obw. łow. 282 - KŁ „WIARUS" Warszawa
  • Obw. łow. 233, 234 - KŁ „KNIEJA" Stary Dzierzgoń
  • Obw. łow. 334, 252, 276 - KŁ „DZIK" Susz
  • Obw. łow. 312, 354 - KŁ „ŁOŚ" Iława
  • Obw. łow. 335, 353 - KŁ „ŁABĘDŹ" Iława
  • Obw. łow. 311 - KŁ „ODYNIEC" Iława