Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Susz
Nadleśnictwo Susz
055 24 27 200

ul. Piastowska 36B

14-240 Susz

nr konta bankowego: 48 1020 1811 0000 0802 0249 0373

NIP: 581-000-65-86

 

W sprawach skarg i wniosków Nadleśniczy przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 7.00 - 9.00 oraz 14.00 - 16.00 lub w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie interesantów odbywa się w pierwszym dniu roboczym w tych samych godzinach.

Nadleśniczy
Bogumił Sobotka
przez sekretariat
Zastępca Nadleśniczego
Wojciech Niemkiewicz
55 24 27 202
Główny Księgowy
Teresa Krukowska
55 24 27 213
Inżynier Nadzoru
Leon Jarzembowski
55 24 27 203
Inżynier Nadzoru
Marek Purgal
55 24 27 204

Sekretariat

Jolanta Ślusarska
Referent
Phone number: 55 24 27 200

Dział gospodarki leśnej

Anna Bruzda
St. Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Phone number: 55 24 27 207
Kamila Makowska
St. Specjalista ds. ochrony lasu, ochrony p.poż. i gospodarki łowieckiej, Koordynator ds. edukacji leśnej i promocji
Phone number: 55 24 27 206
Jakub Grabara
Specjalista ds. gospodarki drewnem
Phone number: 55 24 27 216, tel. kom. 531 994 104
Marcin Mierzyński
Starszy referent ds. użytkowania lasu i gospodarki drewnem
Phone number: 55 24 27 214
Aneta Jabłońska
Specjalista ds. gospodarki drewnem
Phone number: 55 24 27 215

Dział Finansowo-Księgowy

Kamila Lewandowska
Specjalista ds. ekonomicznych
Phone number: 55 24 27 227
Anna Bakirzyńska
Referent ds. finansowo-księgowych
Phone number: 55 24 27 217
Beata Fiedorowicz
Specjalista ds. rachunkowości
Phone number: 55 24 27 218

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Latos
Komendant Straży Leśnej
Phone number: 55 24 27 219
Arkadiusz Trzciałkowski
Strażnik Leśny
Phone number: 55 24 27 220

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Tomasz Hypta
Sekretarz
Phone number: 55 24 27 212
Kacper Sokołowski
Specjalista ds. stanu posiadania i LMN
Phone number: 55 24 27 211
Kamila Mioskowska
Referent
Phone number: 55 24 27 221
Justyna Bartnicka
Specjalista ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych
Phone number: 55 24 27 210
Zdzisław Suliński
Specjalista ds. budownictwa i transportu
Phone number: 55 24 27 205
Jolanta Ślusarska
Referent
Phone number: 55 27 27 200

Stanowisko ds. pracowniczych

Ewa Ziółkowska
St. Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 55 24 27 208