Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs YPEF "Młodzież w lasach Europy"

Towarzystwo Przyjaciół Lasu ogłosiło czwartą już edycję konkursu YPEF "Młodzież w lasach Europy".

Nadleśnictwo Susz informuje, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu ogłosili czwartą edycję Międzynarodowego Konkursu "Młodzież w Lasach Europy" YPEF 2013/2014. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  Adam Wasiak i prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu prof. Tomasz Borecki objęli patronatem etap krajowy konkursu.


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, którzy 1 września 2013 roku mięli ukończone 13 lat, a nie przekroczyli 20 roku życia. Jest konkursem wiedzy o lasach i leśnictwie w Polsce i w Europie. Składa się z dwóch etapów - krajowego i międzynarodowego.

Przeczytaj więcej o konkursie.

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go listownie, faksem lub poprzez e-mail na adres:

                            BIURO YPEF, 01-493 Warszawa,  ul. Czerwonych Maków 12/33  
                                           email: office@ypef.eu   tel/fax. 22 621 11 26


                                                   w terminie do 17 marca 2014 roku.Materiały edukacyjne znajdują się na stronie www.ypef.eu/poland


* Nadleśnictwo Susz prosi szkoły i placówki edukacyjne biorące udział w konkursie o przesłanie kopii zgłoszenia do naszej placówki.