Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Olsztynie, a tym samym i Nadleśnictwo Susz posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C002316) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 1 września 2022 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGSCH-FM/COC-001259 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 9 września 2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Olsztyn są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

 

PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie ponownie otrzymała certyfikat PEFC o numerze PL20/1447, wystawiony przez SGS Polska Sp. z o.o. na okres od 11.11.2020 r. - 10.08.2023. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.


PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.