Asset Publisher Asset Publisher

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

         W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 16 - 18.06.2021 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests), do kategorii 4.1 (lasy wodochronne), 3.1 i 3.2., Nadleśnictwo Susz zweryfikowało wprowadzone Decyzją Nadleśniczego Nr 17/2019 z dn. 10.06.2019 r. listy drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii. Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r. Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 3.1 (bez zmian), 3.2 oraz 4.1 HCVF oraz mapy znajdują się w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF i powierzchnie referencyjne.

        Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane modyfikacją zaktualizowanych wykazów lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych trwających do 17 września 2021 roku.

           Uwagi, wnioski, propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: susz@olsztyn.lasy.gov.pl.

 

Osoba wyznaczona do kontaktów:
Kamila Makowska
e-mail: kamila.makowska@olsztyn.lasy.gov.pl
tel. (55) 242 72 06