Asset Publisher Asset Publisher

Regionalni Genetycy na Warmii i Mazurach

Regionalni Genetycy spotkali się na Warmii i Mazurach na seminarium zorganizowanym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.


Prowadzanie i wykorzystanie plantacji nasiennych w Lasach Państwowych – taki był temat przewodni seminarium specjalistów ds. nasiennictwa i selekcji, które odbyło się w dniach 22-24 maja. Organizatorem seminarium była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, a gospodarzem Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

Uczestnicy seminarium dyskutowali m.in. o optymalizacji wykorzystania  nasion z plantacji nasiennych, a także o stymulacji kwitnienia i obradzania. Genetycy pochyli się też nad problemem błędów hodowlanych na plantacjach. Poruszyli też temat nowej strategii dla plantacji nasiennych. W części terenowej odwiedzili plantacje nasienne w Nadleśnictwach Susz i Zaporowo. W seminarium wzięli udział m.in. prof. dr hab. Andrzej Lewandowski i dr Daniel Chmura z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Instytut Badawczy Leśnictwa reprezentowali dr inż. Jan Matras, dr inż. Jan Kowalczyk, dr inż. Piotr Markiewicz i mgr inż. Paweł Przybylski. Dr inż. Cezary Bystrowski wziął udział w seminarium jako przedstawiciel Zakładu Ochrony Lasu. DGLP reprezentowali naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami Leśnymi  Tomasz Grądzki, a także Jerzyna Przypaśniak i Michał Magnuszewski.

 


                                                                                 tekst: Adam Pietrzak, rzecznik RDLP w Olsztynie