Asset Publisher Asset Publisher

Nowy sposób szacowania szkód łowieckich

1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651)

1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowania szkody dokonuje zespół złożony z przedstawiciela organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Adresy urzędów gmin leżących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Susz, na które należy składać wnioski o szacowanie szkód łowieckich:

  1. Urząd Miejski w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz
  2. Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława
  3. Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo
  4. Urząd Miejski w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
  5. Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń
  6. Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty
  7. Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

W załączeniu - pismo Ministra Środowiska.