Asset Publisher Asset Publisher

NADLEŚNICTWO SUSZ MA SWÓJ SZTANDAR!

W dniu 7 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Nadleśnictwu Susz, połączone z obchodami jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych.

Sztandar ufundowany został z inicjatywy  Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Nadleśnictwa Susz przez pracowników i emerytów Nadleśnictwa, jako wyraz zjednoczenia i solidarności. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście – Pani Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, duchowieństwo, przedstawiciele lokalnych władz gminy i powiatu, służby mundurowe, przedstawiciele sąsiednich nadleśnictw,  kół łowieckich oraz pracownicy i emeryci Nadleśnictwa Susz.


W trakcie uroczystości Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Olsztynie, Pan Marcin Żurkowski, odczytał i przekazał Panu Nadleśniczemu Jackowi Karczewskiemu zarządzenie Dyrektora RDLP w Olsztynie w sprawie nadania sztandaru Nadleśnictwu Susz. Następnie fundatorzy sztandaru poproszeni zostali o symboliczne wbicie gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru i złożenie podpisów w księdze pamiątkowej. W kolejnym   etapie ceremonii kapelan olsztyńskich leśników – ks. Mariusz Rybicki - poświęcił sztandar.


Kulminacyjnym punktem uroczystości było nadanie sztandaru Nadleśnictwu przez Dyrektora RDLP w Olsztynie, Panią Małgorzatę Błyskun. Sztandar z rąk Dyrektora przyjął Nadleśniczy Pan Jacek Karczewski, a następnie przekazał go pocztowi. Po ceremonii wszyscy uczestnicy udali się na mszę świętą do Kościoła św. Rozalii w Suszu.


Wydarzenie uświetnił swą grą zespół sygnalistów myśliwskich „Lira".