Asset Publisher Asset Publisher

MIĘDZYWOJEWÓDZKA WALKA Z OGNIEM NA TERENIE NADLEŚNICTWA SUSZ

W dniu 12 czerwca 2015 roku na terenie leśnictwa Dębina miały miejsce ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem „Świńskie Łąki 2015”.

Manewry zostały zorganizowane wspólnymi siłami przez Komendy Powiatowe w Iławie, Sztumie i Ostródzie oraz leśników. Wzięły w nich udział wszystkie zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Susz – łącznie około 180 osób, a także zaproszeni goście z RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwa Iława oraz Urzędów Gmin
w Zalewie i Starym Dzierzgoniu.

Celem ćwiczeń było udoskonalenie umiejętności działania zarówno strażaków, jak i Służby Leśnej przy pożarach kompleksów leśnych zlokalizowanych na granicy obszarów administracyjnych, a także sprawdzenie stanu gotowości bojowej jednostek PSP i OSP, ich operatywności, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego i sprawności sprzętu pożarniczego.

Po upalnym i pełnym wrażeń dniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny posiłek przygotowany przez KP PSP w Iławie oraz leśników. Nie zabrakło również okolicznościowych upominków.