Asset Publisher Asset Publisher

Leśne opowieści

Dnia 12 maja leśniczy Arkadiusz Pękala gościł w Placówce Szkolno-Wychowawczej w Wydrznie. Opowiedział wychowankom o zwierzętach leśnych, o chronionych ptakach, a także o porożach, które ze sobą zabrał. Dzieci chętnie słuchały i dzieliły się opowieściami o swoich leśnych przygodach.