Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych z dnia 25.10.2018 r.

 

Nadleśnictwo Susz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na dzierżawę gruntów rolnych przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze, położonych na terenie Nadleśnictwa Susz, Leśnictwo Uroczysko i Jeziorno.

 

Wszelkie informacje znajdują się w poniżej zamieszczonych załącznikach.