Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne HCFV 3_2

W związku z planowanym remontem drogi leśnej Mortąg-Danielin mogącym mieć znaczenie dla ochrony lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3, Nadleśnictwo Susz ogłasza konsultacje społeczne.

Na podstawie zarządzenia nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych na terenie RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Susz, w związku z planowanym remontem drogi leśnej Mortąg-Danielin mogącym mieć znaczenie dla ochrony lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3, przedkłada do konsultacji wykaz oraz lokalizację lasów HCVF 3_2 znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanych prac remontowych.

Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii dotyczących ochrony lasów HCVF 3 w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

W załącznikach do pobrania znajduje się wykaz powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF_3, mapa wskazująca ich lokalizację, dokumentacja techniczna planowanych prac remontowych oraz formularz zgłaszania uwag.

Uwagi i opinie prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres - Nadleśnictwo Susz, ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz, pocztą elektroniczną na adres: susz@olsztyn.lasy.gov.pl lub składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Susz na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (plik do pobrania - formularz) w terminie do 11 września 2019 r.