Lista aktualności Lista aktualności

Dzierżawa gruntów rolnych - ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Susz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na dzierżawę gruntów rolnych przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze, położonych na terenie Nadleśnictwa Susz, Leśnictwo Królewskie.

 

Oferty wraz z załącznikiem należy składać do dnia 02.02.2018 r. do godziny 11.45 w sekretariacie Nadleśnictwa w Suszu, ul. Piastowska 36B lub przesłać pocztą w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnych".

 

Szczegóły w załącznikach.